CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Step Towards Securing Vehicles against Cyber Attacks

Dennis K. Nilsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Ulf Larson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
ENISA Quarterly Review (1830-3609). Vol. 4 (2008), 2, p. 12-13.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2008-08-05. Senast ändrad 2013-08-05.
CPL Pubid: 72679

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Datorteknik

Chalmers infrastruktur