CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards Integrated Modelling of Product Lifecycle Management Information and Processes

Dag Bergsjö (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Amer Catic (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Proceedings NordDesign 2008, Tallinn, Estonia (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-08-04. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 72663

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Integrating KBE and PLM Through a Service Oriented Architecture