CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Near-Infrared Range Photorefractive Composites Based on Poly(vinycarbazole), Multiwall Carbon Nanotubes, and Fullerene C60

A. D. Grishina ; Liliana Licea-Jiménez (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; L. Ya. Pereshivko ; T. V. Krivenko ; V. V. Savelev ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; A. V. Vannikov
Polymer Science Ser. A (0965-545X). Vol. 50 (2008), 9, p. 985-991.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-08-04. Senast ändrad 2011-01-12.
CPL Pubid: 72656

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur