CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Luftföroreningar - och bränslen

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Kemisk Miljövetenskap - kurslitteratur i 12 fristående delar p. 1-16. (2008)
[Kapitel]

Principer för spridning av och exposition för luftföroreningar från olika källor beskrivs. Därefter behandlas emissioner till luft från bränslen och drivmedel. Författarens egen forskning var länge inriktad på detta område.

Nyckelord: spridning, exposition, bränslenDenna post skapades 2008-08-03. Senast ändrad 2008-08-13.
CPL Pubid: 72653

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Miljökemi

Chalmers infrastruktur