CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miljöskydd

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Kemisk Miljövetenskap - kurslitteratur i 12 fristående delar p. 1-12. (2008)
[Kapitel]

Miljöskydd beskrivs här i vid bemärkelse. Näringslivets egna insatser har fått ökad betydelse. Analyser av kemiska ämnen är en viktig del av miljöskyddet. Författarens egen forskning har i hög grad byggt på miljöanalytisk kemi.

Nyckelord: regleringar, organisation, marknadDenna post skapades 2008-08-03. Senast ändrad 2008-08-13.
CPL Pubid: 72652

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Analytisk kemi
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur