CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Material

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Kemisk Miljövetenskap - kurslitteratur i 12 fristående delar p. 1-9. (2008)
[Kapitel]

Miljöaspekter på råvaror, tillverkning, användning, återvinning och avfall har stor betydelse för val av och utveckling av material. Kemisk grundstruktur och kemiska additiver är ofta avgörande för vilka miljö- och hälsoproblem som kan uppstå.

Nyckelord: polymerer, naturmaterial, plasterDenna post skapades 2008-08-03. Senast ändrad 2008-08-13.
CPL Pubid: 72651

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi
Materialteknik

Chalmers infrastruktur