CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Produkter

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Kemisk Miljövetenskap - kurslitteratur i 12 fristående delar p. 1-13. (2008)
[Kapitel]

En helhetssyn med produkten i centrum underlättar konkret miljöanpassning och har fått stor betydelse sedan 1990-talet. Livscykelanalys, producentansvar och miljömärkning ger vägledning och viktiga drivkrafter.

Nyckelord: råvaror, avfall, LCA, märkningDenna post skapades 2008-08-03. Senast ändrad 2008-08-13.
CPL Pubid: 72650

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur