CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Växthusgaser - Ozonskikt - Marknära ozon

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Kemisk Miljövetenskap - kurslitteratur i 12 fristående delar p. 1-12. (2008)
[Kapitel]

Växthuseffekten har särskilt efter 2005 ensidigt slagit ut andra miljöproblem på den politiska agendan. Hoten mot ozonskiktet i stratosfären stod i fokus tidigare. Orsakerna till de viktiga miljöproblemen med marknära ozon är helt annorlunda.Denna post skapades 2008-08-03. Senast ändrad 2008-08-13.
CPL Pubid: 72649

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi
Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur