CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miljömedicin

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Kemisk Miljövetenskap - kurslitteratur i 12 fristående delar p. 1-8. (2008)
[Kapitel]

De totalt största kemiska hälsoriskerna är kopplade till kosten som därför står i centrum för detta avsnitt. Författaren har under de senaste fem åren verkat inom detta område och skrivit ett stort antal nätpublicerade artiklar.

Nyckelord: livsmedel, livsmiljöDenna post skapades 2008-08-03. Senast ändrad 2008-08-13.
CPL Pubid: 72648

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur