CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kolväten

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Kemisk Miljövetenskap - kurslitteratur i 12 fristående delar p. 1-15. (2008)
[Kapitel]

Kolväten är en stor grupp av miljö- och hälsofarliga ämnen från trafik, industri och förbränning. Författarens egen forskning var under 1980- och 1990-talet inriktad på tillämpade miljöstudier av just kolväten. Detta avsnitt är intressant särskilt för fördjupning inom atmosfärkemi, förbränningskemi och drivmedel.

Nyckelord: luftföroreningar, bränslen, bilavgaserDenna post skapades 2008-08-03. Senast ändrad 2008-08-13.
CPL Pubid: 72646

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur