CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kretslopp

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Kemisk miljövetenskap - kurslitteratur i 12 fristående delar p. 1-12. (2008)
[Kapitel]

De biogeokemiska kretsloppen för kol, kväve och andra grundämnen är centrala för förståelsen av miljöproblem som kopplar till olika störningar av kretsloppen. Detta avsnitt ger basfakta som sedan belyses med eutrofiering som exempel.

Nyckelord: grundämnen, kol, kväve, eutrofieringDenna post skapades 2008-08-03. Senast ändrad 2008-08-13.
CPL Pubid: 72643

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi
Biologiska vetenskaper
Ekologi

Chalmers infrastruktur