CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kemisk Miljövetenskap - kurslitteratur i 12 fristående delar

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
2008. - 12 sidor s.
[Bok]

Kursboken Kemisk Miljövetenskap (6:e upplagan 2006) publiceras enligt denna översikt på nätet som följande tolv fristående något modifierade delar.

Ekologi - Kretslopp - Försurning - Växthusgaser, ozonskikt och marknära ozon

Ekotoxikologi - Kolväten - Miljögifter (med klor) - Miljömedicin

Produkter - Material - Luftföroreningar (och bränslen) - Miljöskydd

Fulltexten innehåller en guide för och fulltextlänkar till de tolv avsnitten.

Fulltexten innehåller också övningsuppgifter motsvarande en tentamen.


Med angivande av källa får de tolv avsnitten fritt användas för kurser och annan utbildning.Denna post skapades 2008-08-03. Senast ändrad 2008-08-13.
CPL Pubid: 72639

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi
Ekologi

Chalmers infrastruktur