CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exposure of commuters to volatile aromatic hydrocarbons from petrol exhaust

Pendlares exposition för aromatiska kolväten från avgaser

Lars Löfgren (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Karin Persson (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Ann-Margret Strömvall (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
The science of the total environment Vol. 108 (1991), p. 225-233.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Twenty-two volatile aromatic hydrocarbons were determined in the air of an automobile during commuting. Sampling was made on Tenax cartridges and laboratory determinations were carried out using thermal desorption combined with temperature-programmed capillary gas chromatography. Selected hydrocarbons representative of petrol exhaust were determined in the automobile and in an electric commuter train during eight parallel commuter trips. In the automobile, the concentrations of benzene were 35-70 micrograms/m3 and those of total aromatic hydrocarbons 200-400 micrograms/m3. The petrol exhaust levels were 5-10 times higher in the automobile than in the compartment of the commuter train.Denna post skapades 2008-08-02. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 72630

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Analytisk kemi
Miljökemi
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur