CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proportions of volatile hazardous hydrocarbons in vehicle-polluted urban air

Proportioner av flyktiga farliga kolväten i urban luft förorenad av bilavgaser

Lars Löfgren (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
Chemosphere Vol. 24 (1992), p. 135-140.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Hydrocarbons of particular toxicological interest were determined in Scandinavian urban air as their fraction of total hydrocarbons except methane. Samples were taken on triple-layer adsorbent cartridges and the C2-C8 hydrocarbons were analyzed by gas chromatography on an Al2O3/KCl column. The approximate ratios 10:4:1 were observed for ethene, propene and butadiene. The proportion of these combustion-derived alkenes was low for cold starts, and highest for fast traffic.Denna post skapades 2008-08-02. Senast ändrad 2011-07-02.
CPL Pubid: 72622

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Analytisk kemi
Miljökemi

Chalmers infrastruktur