CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Collisionality dependence of the quasilinear particle flux due to microinstabilities

Tünde Fülöp (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; István Pusztai (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Per Helander
Physics of Plasmas Vol. 15 (2008), 7, p. 072308.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-07-30. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 72594

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Fusion

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Turbulent and neoclassical transport in tokamak plasmas


Modelling and measuring transport in fusion plasmas