CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Near-IR Photorefractive Composites Based on Oxidized Single-Wall Carbon Nanotubes

A. D. Grishina ; L. Ya. Pereshivko ; Liliana Licea-Jiménez (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; T. V. Krivenko ; V. V. Savelev ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; A. V. Vannikov
High Energy Chemistry (0018-1439). Vol. 42 (2008), 5, p. 378-384.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-07-29. Senast ändrad 2011-01-12.
CPL Pubid: 72571

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Materialteknik
Funktionella material

Chalmers infrastruktur