CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

UTC-PD Integration for Submillimetre-wave Generation

Biddut Banik (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Josip Vukusic (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Hans Hjelmgren (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Henrik Sunnerud (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Andreas Wiberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
19th International Symposium on Space Terahertz Technology p. P7-1, 135. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Submillimeter wave generation - Photomixers - Semiconductor device modeling - Terahertz sources - Uni-traveling-carrier photodiodesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-07-28. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 72568

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)