CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Yi - An Editor in Haskell for Haskell

Jean-Philippe Bernardy (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
ACM SIGPLAN 2008 Haskell Symposium Victoria, British Columbia, Canada Thursday, 25th September, 2008 p. 61-62. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]

Yi is a text editor written in Haskell and extensible in Haskell. We take advantage of Haskell's expressive power to define embedded DSLs that form the foundation of the editor. In turn, these DSLs provide a flexible mechanism to create extended versions of the editor. Yi also provides some support for editing Haskell code.


DOI:/10.1145/1543134.1411294Denna post skapades 2008-07-25. Senast ändrad 2012-12-03.
CPL Pubid: 72549

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) (2008-2010)

Ämnesområden

Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Software Engineering using Typed Functional Programming