CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Audio-video synthesis methods for improving performance of biometric systems

Teferi Dereje (Institutionen för signaler och system)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2008-07-25.
CPL Pubid: 72543

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2007-04-24
Tid: 13:15
Lokal: Wigforssalen Högskolan i Halmstad
Opponent: Dr. Miroslav Hamouz, Centre for Vision, Speech and Signal Processing, University of Surrey

Ingår i serie

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology R006/2007