CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improving Fault Injection of Soft Errors Using Program Dependencies

Gustav Munkby (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Sibylle Schupp (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
IEEE Proc. of the Testing: Academic and Industrial Conference on Practice and Research Techniques (TAIC PART) (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-07-24.
CPL Pubid: 72533

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) (2008-2010)

Ämnesområden

Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur