CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automating Exception-Safety Classification

Gustav Munkby (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Sibylle Schupp (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
Science of Computer Programming (0167-6423). Vol. 76 (2011), 4, p. 278-289 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Strong exception-safety guarantee; Rollback semantics; Data-flow analysis; Program safety; Exception handlingDenna post skapades 2008-07-24. Senast ändrad 2011-03-31.
CPL Pubid: 72531

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)