CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simple Penalty-Sensitive Cache Replacement Policies

J Jeong ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Michel Dubois
Journal of Instruction-Level Parallelism (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-07-21.
CPL Pubid: 72513

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur