CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A unified view of ligand-protected gold clusters as superatom complexes

Michael Walter ; Jaakko Akola ; O. Lopez-Acevedo ; P.D. Jadzinsky ; C.J. Ackerson ; G. Calero ; R.L. Whetten ; Henrik Grönbeck (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Hannu Häkkinen
Proceedings of the National Academy of Sciences Vol. 105 (2008), p. 9157.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-07-15. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 72464

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur