CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kinetic oscillations in the expression of messenger RNA, regulatory protein, and nonprotein coding RNA

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Chemical Physics Letters Vol. 458 (2008), 4-6, p. 359-362.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-07-15.
CPL Pubid: 72463

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Biologisk fysik

Chalmers infrastruktur