CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interplay of master regulatory proteins and mRNA in gene expression: 3D Monte Carlo simulations

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Chemical Physics Letters Vol. 456 (2008), 4-6, p. 247-252.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-07-15.
CPL Pubid: 72462

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Biologisk fysik

Chalmers infrastruktur