CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spectral properties of quantum mechanical operators with magnetic field

Mikael Persson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Göteborg2008. ISBN: 978-91-7385-150-3.- 146 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2008-07-11. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 72414

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-09-09
Tid: 10:15
Lokal: Pascal, Chalmers Tvärgata 3
Opponent: Prof. Rainer Hempel, Department of Mathematics, University of Braunschweig, Tyskland

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2831