CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Production of folates by yeasts in Tanzanian fermented togwa

Sofia Hjortmo (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Andreas Hellström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Thomas Andlid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
FEMS Yeast Research Vol. 8 (2008), p. 781-787.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-07-09. Senast ändrad 2009-12-29.
CPL Pubid: 72388

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper
Biokemi
Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


On Folates in Yeasts -Exploring Yeasts as Vehicles for Biofortification of Folates in Food


Yeast biotechnology for nutritional improvements of fermented cereal-based foods - Phytate degradation and folate production