CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

KOLHYDRATER

GI - Biokemi - Kost - Hälsa

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2008.
[Rapport]

Fetma och diabetes har på några få år ökat dramatiskt och blivit centrala folkhälsoproblem. Samtidigt har det skett ett genombrott för förståelsen av att grundorsaken är hög konsumtion av kolhydrater i form av socker och lättspjälkad stärkelse. Denna rapport beskriver de relativt enkla biokemiska orsakssambanden.

Socker och fett: Stärkelse och socker tar vi upp till blodet som den enkla sockerarten glukos. Blodglukos har länge kallats blodsocker. Förhöjda nivåer av blodglukos medför ökad halt av hormonet insulin som i sin tur verkar fettinlagrande. Efterhand kan högt insulin leda till fetma och diabetes typ 2. Det välkända begreppet GI ger ett mått på blodglukosökning av det vi äter.

Onödig ohälsa: Att undvika kolhydrater med högt GI är ett enkelt sätt att förebygga övervikt och diabetes. Mycket positivt är att de som redan drabbats av fetma och/eller diabetes typ 2 ofta kan bli av med sina hälsoproblem via kostomställning med mer långtgående restriktioner mot kolhydrater.

Nyckelord: socker, stärkelse, glukos, insulin, fetma, diabetes


Rapporten ansluter till granskande biokemisk miljö- och hälsoforskning med ekonomiskt stöd från Cancer- och AllergifondenDenna post skapades 2008-07-07. Senast ändrad 2008-07-09.
CPL Pubid: 72329

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur