CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability of nanostructured Pt/glassy carbon electrodes prepared by colloidal lithography

Y.E. Seidel ; R.W. Lindstroem ; Z. Jusys ; Marie Gustavsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Per Hanarp (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; A. Minkow ; H.J. Fecht ; R.J. Behm
Journal of Electrochemical Society Vol. 155 (2008), 3, p. K50-K58.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-07-06. Senast ändrad 2008-08-17.
CPL Pubid: 72317

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Kemisk fysik
Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur