CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cabrera-Mott kinetics of oxidation of nm-sized metal particles

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Chemical Physics Letters Vol. 452 (2008), 4-6, p. 285-288.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-07-06.
CPL Pubid: 72316

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Kemisk fysik
Ytor och mellanytor
Mesoskopisk fysik

Chalmers infrastruktur