CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oxygen plasma-induced conversion of polysiloxane into hydrophilic and smooth SiOx sufaces

Cristina Satriano (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; G. Marletta ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Institutionen för fysik (GU))
Surface and Interface Analysis Vol. 40 (2008), 3-4, p. 649-656.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-07-06. Senast ändrad 2009-08-21.
CPL Pubid: 72312

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor
Biologisk fysik

Chalmers infrastruktur