CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Localized Surface Plasmon Resonances in Aluminum Nanodisks

Christoph Langhammer (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Markus Schwind (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Igor Zoric (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Nano letters (1530-6984). Vol. 8 (2008), 5, p. 1461-1471.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-07-06. Senast ändrad 2014-06-30.
CPL Pubid: 72311

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Optik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Nanoparticle Plasmons in Classic and Novel Materials - Fundamentals and Hydrogen Sensing


Kinetic Measurements Using Nanoplasmonic Sensing


Nanoplasmonic Sensing for Materials Science