CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Grating Formation by Metal-Nanoparticle-Mediated Coupling of Light into Waveguided Modes

Lisa Eurenius (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Carl Hägglund (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Eva Olsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Dinko Chakarov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Nature Photonics Vol. 2 (2008), p. 360-364.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Nanostructured materials, nanofabricaton. optics, thin films, waveguideDenna post skapades 2008-07-06. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 72309

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Optik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Nanoparticle plasmon influence on the charge carrier generation in solar cells