CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Use of a multi-thermal washer for DNA microarrays simplifies probe design and gives robust genotyping assays

Jesper Petersen ; Lena Poulsen ; Sarunas Petronis (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Henrik Birgens ; Martin Dufva
Nucleic Acids Research Vol. 36 (2008), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-07-06.
CPL Pubid: 72308

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Biologisk fysik

Chalmers infrastruktur