CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Protein adsorption on hydroxyapatite nano-crystals

T. Yoshioka ; T. Ikoma ; Dinko Chakarov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Bioceramics Vol. 20 (2008), p. 1119-1122.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-07-06.
CPL Pubid: 72305

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur