CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photocatalytic Reactions At The Graphite/Ice Interface

Johan Bergeld (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Dinko Chakarov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Physical Chemistry Chemical Physics Vol. 10 (2008), 8, p. 1151-1155.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-07-06.
CPL Pubid: 72304

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur