CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulations of Lipid Vesicle Adsorption for Different Lipid Mixtures

Kristian Dimitrievski (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Langmuir Vol. 24 (2008), 4077-4091,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Lipid vesicle, vesicle adsorption, vesicle rupture, electrostatic interaction, Monte Carlo simulationDenna post skapades 2008-07-06.
CPL Pubid: 72302

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Biologisk fysik

Chalmers infrastruktur