CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In situ photoelectron spectroscopy study of water adsorption on model biomaterial surfaces

Guido Ketteler (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; P. Ashby ; B.S. Mun ; I. Ratera ; H. Bluhm ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; M. Salmeron
Journal of Physics: Condensed Matter Vol. 20 (2008), p. 184024.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-07-06. Senast ändrad 2008-08-17.
CPL Pubid: 72301

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor
Elektronstruktur

Chalmers infrastruktur