CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A High Power, Single Frequency, 1550 nm, Semiconductor Disk Laser

Hans Lindberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Martin Strassner ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Conference on Lasers and Electrooptics (CLEO) Europe, Munich (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 7230

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur