CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Identifying surface species by vibrational spectroscopy: Bridging monodentate nitrates

A. Desikusumastuti ; T. Staudt ; Henrik Grönbeck (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; J. Libuda
Journal of Catalysis Vol. 255 (2008), 1, p. 127-133.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Catalysis, BaO, IR-spectroscopy, DFTDenna post skapades 2008-07-06. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 72297

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur