CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesis, characterization, electronic structure and catalytic performance

J.M. Thomas ; R.D. Adams ; E.M. Boswell ; B. Captain ; Henrik Grönbeck (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Faraday Discussions Vol. 138 (2008), 1, p. 301-315.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Catalysis, bi-metallic particlesDenna post skapades 2008-07-06. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 72296

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur