CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Structure of Thiolate-Protected Au25

Jaakko Akola ; Michael Walter ; Robert Whetten ; Hannu Häkkinen ; Henrik Grönbeck (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Journal of the American Chemical Society Vol. 130 (2008), 12, p. 3756-3757.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Thiols, Gold, Structure, DFTDenna post skapades 2008-07-06. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 72294

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur