CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Single-frequency operation of a high-power, long-wavelength semiconductor disk laser

Hans Lindberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Martin Strassner ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optics Letters Vol. 30 (2005), 17, p. 2260-2262.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 7229

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


High Power, Long Wavelength Semiconductor Disk Lasers for Continuous and Mode-Locked Operation