CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of Supercritical Water Oxidation and Incineration for Treatment of Sewage Sludges

Michael Modell ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
Proceedings to the 6th Conference on Supercritical Fluids and Their Applications, Sept 9-12, 2001, Maiori, Salerno, Italy (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-07-02. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 72270

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Kemiska processer
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur