CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved spectral properties of an optically pumped semiconductor disk laser using a thin diamond heat spreader as an intracavity filter

Hans Lindberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Martin Strassner ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik ; Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik)
IEEE Photonics Technology Letters Vol. 17 (2005), 7, p. 1363-1365.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 7227

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik (2005-2006)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


High Power, Long Wavelength Semiconductor Disk Lasers for Continuous and Mode-Locked Operation