CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CFC in used and new polyurethane foams

Olle Ramnäs (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
Nordic Seminar: CFC-free Insulation Techniques, Dansk Teknologisk Institut, Aarhus, Denmark, Sept 6-7, 1993 (1993)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-07-02. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 72269

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Materialteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur