CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A molecular probe of dark energy

Rodger I. Thompson ; Jill Bechtold ; Daniel Eisenstein ; Xiaohui Fan ; David Arnett ; Carlos Martins ; R.C. Kennicutt ; John H. Black (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Advances in Space Research (0273-1177). Vol. 42 (2008), 3, p. 596-598.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Many theoretical models of dark energy invoke rolling scaler fields which in turn predict time varying values of the fundamental constants. Establishing the value of the fundamental constants at various times in the universe can probe and test the various dark energy theories. One of the constants that is predicted to vary is the ratio of the electron to proton mass μ. It was established early on that molecular spectra are sensitive to the value of μ and can be used as probes of that value. This article describes the use of the spectrum of molecular hydrogen in high redshift Damped Lyman Alpha systems (DLAs) as a sensitive probe of the time evolution of μ.

Nyckelord: dark energy, quasarsDenna post skapades 2008-07-02. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 72267

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur