CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The biorefinery concept for biosolids

Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Morgan Fröling (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Proceedings to 12th European biosolids and organic resources conference, Nov 12-14, 2007, Manchester, UK (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-07-01. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 72258

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiska processer
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur