CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inventory of content in basic courses in environment and sustainable development at Chalmers University of Technology in Sweden

Ulrika Lundqvist (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
European Journal of Engineering Education (0304-3797). Vol. 33 (2008), 3, p. 355-364.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-07-01. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 72257

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur