CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Embedding sustainability in higher education through interaction with lecturers: Case studies from three European technical universities

John Holmberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Dirk-Jan Peet ; Karel Mulder ; Didac Ferrer-Balas ; Jordi Segalàs
European Journal of Engineering Education (0304-3797). Vol. 33 (2008), 3, p. 271-282.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-07-01. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 72256

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur